Śledź w towarzystwie cebuli

i marynowanych grzybów